maandag 26 januari 2015

Wijzigingen inburgeringsexamen

Wat is er veranderd?
De veranderingen rondom het inburgeringsexamen zijn in twee fases doorgevoerd. 

Vanaf 1 november 2014: 
  • Alle examens worden vanaf nu met de computer afgenomen. 
  • Het inburgeringsexamen blijft uit dezelfde onderdelen bestaan. Van een aantal onderdelen is de naam gewijzigd; de Toets Gesproken Nederlands is het onderdeel Spreekvaardigheid geworden en de toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen is nu het onderdeel Leesvaardigheid
  • De examenonderdelen kunnen tegelijk of afzonderlijk worden afgelegd, hierdoor hoeft een kandidaat niet het hele examen over te doen wanneer voor slechts een van de onderdelen onvoldoende gescoord is. 
  • Het grootste deel van de vragen zal in de vorm van meerkeuzevragen gesteld worden. Voor het onderdeel Spreekvaardigheid moet de kandidaat ook antwoorden inspreken in de computer. Dit gedeelte wordt beoordeeld door mensen en niet door de computer.
Vanaf 1 januari 2015: 
  • Waar voorheen het KNS-examen alleen nog verplicht was bij inburgering met het Inburgeringsexamen, is het vanaf 1 januari 2015 voor iedereen verplicht examen te doen in kennis van de Nederlandse maatschappij. Bovendien is dit examen geactualiseerd en heeft het een nieuwe naam: KNM, Kennis van de Nederlandse Maatschappij. 
  • Het KNM-examen is uitgebreid met het onderdeel Arbeidsmarktmodule: portfolio + gesprek. De inburgeraar bouwt een portfolio op rond acht werkgerichte thema's en vormt zich zo een beeld van de Nederlandse arbeidsmarkt en zet concrete stappen in die richting. 

Waarom deze veranderingen?
De veranderingen hebben ervoor gezorgd dat het inburgeringsexamen en de Staatsexamens nu dezelfde structuur hebben. Het verschil tussen de drie examens is nu enkel nog het taalniveau:

Overzicht onderdelen inburgeringsexamen

Taalspellenmiddag 1 februari

Taalspellenmiddag 1 februari 


13.00-15.30 uur
Bibliotheek Waterland

donderdag 8 januari 2015

Activiteitenoverzicht NL plein

Maandag
Leesclub                                    10.00-11.00 uur: 
Oefenen met Nederlands lezen en spreken.


Woensdag
Leesclub                                     10.00-11.00 uur:   
Oefenen met Nederlands lezen en spreken.

Oefenen met de computer      10.30-12.00 uur:
Leren omgaan met de computer en taaloefeningen doen op de computer.

Praatgroep Nieuws & NL       10.30-12.00 uur: 
Samen praten over de Nederlandse cultuur en een makkelijke krant lezen.


Aanmelden bij Danielle Schrumpf, NL plein Bibliotheek Waterland tel: 06 14 305 887

maandag 5 januari 2015

Taalcoaches opgelet
Nieuw op het NL plein: 
Tijdschrift Les voor Nt2 en taal in het onderwijs.